Commandooverdracht
13 Hrst-Cie
Op 27 februari 2008 vond op legerplaats Oirschot de commandooverdracht plaats bij 13 Herstel Compagnie.
Bravo Compagnie bracht met de DAF 66-YA de oude commandant naar De Strijp.
Foto: 13 HrstCie KL
Foto: 13 HrstCie KL
Foto: 13 HrstCie KL
Foto: 13 HrstCie KL
Foto: 13 HrstCie KL
Overste van Zitteren draagt het commando over aan overste Rietbergen.
Home: www.bravocie.nl